Economie van Marokko

Koning Mohammed VI van Marokko heeft zich, samen met zijn regering, tot hoofddoel gesteld om de economie van het land gezond en sterk te maken. De recente ontwikkelingen van de economie wijzen in de goede richting en het land profiteert in sterke mate van diverse overheidsmaatregelen en hervormingen.

Het land moderniseert zich in snel tempo, zowel op macro-economisch vlak als in internationaal economisch opzicht. Investeringen in Marokko ondergaan momenteel een grote groei, mede door het vertrouwen in het overheidsbeleid, dat is gebaseerd op een solide en stabiel financieel beleid.

Economische groei van Marokko

In 2017 had Marokko een economische groei van 4,1%. In 2018 wordt een groei van 3.1% verwacht. Het gros van de economische sectoren heeft de afgelopen een flinke groei doorgemaakt, onder andere de landbouw, het bankwezen, de aandelenmarkten, het verzekeringswezen, de transportsector, enzovoorts.

Ook de toeristische en de bouwsector zijn fors gegroeid, mede dankzij de positieve overheidsmaatregelen van de laatste jaren, die tot doel hebben zowel meer toeristen als meer buitenlandse vastgoedinvesteerders aan te trekken.

Hieronder nemen we de verschillende sectoren en hun bijdragen aan de economische groei nader onder de loep.

Toerisme

Het plan Vision 2020, door de overheid gelanceerd als een ontwikkelingsprogramma voor de toerisme. Doelstelling van dit plan is om in het jaar 2020 van het land een van de aantrekkelijkste reisbestemming wereldwijd te maken.

Vision 2020 bestaat uit ambitieuze programma’s om het uitbreiden van recreatieve voorzieningen in het land te stimuleren. Een paar voorbeelden zijn het bouwen van hotels, jachthavens en resorts. Maar ook het opzetten van hoogwaardige horeca en de daarbij behorende trainingen voor het horecapersoneel valt daaronder.

De concrete doelstelling is om in 2020 ruim 20 miljoen toeristen aan te trekken. Vorig jaar bezochten ruim 55 miljoen toeristen Afrika en daarvan bezochten meer dan 10 miljoen toeristen Marokko.

Daarmee is Marokko de populairste vakantiebestemming in Afrika. Het Toerisme levert een steeds groter deel aan het BNP, geeft een boost aan instroom van vreemde valuta en werkgelegenheid. Het toerisme blijft zich positief ontwikkelen.

Bankwezen

In het bankwezen zijn verschillende wettelijke hervormingen doorgevoerd, die het consumentenvertrouwen in de banken hebben doen toenemen.

Er zijn ook enkele Marokkaanse banken die in Europa opereren en Marokkaanse expats bedienen. Er is een privatisering van het bankwezen op gang gezet en samen met de groei van het aantal banken kan men verwachten dat de mogelijkheden voor financiering voor het MKB hierdoor zullen toenemen, wat een impuls voor het Marokkaanse bedrijfsleven zal betekenen.

De Marokkaanse overheid heeft ook maatregelen genomen die financieringen in de vastgoedsector moeten verbeteren, wat een stimulerend effect op vastgoedinvesteringen zal hebben.

Kapitaalmarkten

Nog steeds worden er hervormingen doorgevoerd, bijvoorbeeld strikte reguleringen voor financiële openheid en structurele belastingvoordelen. Met het overschot aan liquiditeiten zijn er vele mogelijkheden om te investeren in de kapitaalmarkten.

Verzekeringswezen

Ook de verzekeringssector in Marokko ziet een enorme groei, mede doordat meer Marokkanen zich bewust worden van deze sector. De sector is de op één na grootste van het Afrikaanse continent, met de levensverzekeringssector als meest gewilde sector. Steeds meer verzekeraars mengen zich op de markt, en daardoor groeit de sector gestadig.

Andere sectoren

Van oudsher zijn de voedselverwerkingsindustrie en de visserijsector belangrijk voor Marokko, maar de laatste tijd zijn er ook bedrijven die zich begeven op het gebied van de aëronautiek en de textielindustrie.

De chemische industrie van het land wordt gedomineerd door de productie van fosfaat-nevenproducten en levert een derde van het BNP op. Ook de leerproductensector maakt een groei door, mede doordat zij geniet van belastingvrije import op de USA-markten.

Landbouw

Men is op grote schaal bezig om de irrigatie te verbeteren en in het algemeen moderniseringen door te voeren. De landbouwsector biedt werkgelegenheid aan 40 % van de banenmarkt. De overheid steunt de sector, mede om de levensstandaard op het platteland te verhogen. Onderdeel hiervan is de elektrisering van alle plattelandsdelen van Marokko.

Ook diverse andere sectoren, bijvoorbeeld media en reclame, telecommunicatie en ICT, de detailhandel, energie en transport, maken momenteel een groei door, wat bijdraagt aan de groei en gezondmaking van de Marokkaanse economie.