Bodemschatten en industrie

De bodem van Marokko is rijk aan mineralen. Het land is na de USA en China de derde grootste producent van fosfaat. Er zitten grote, nog lang niet ten volle geëxploiteerde, hoeveelheden mineralen in de bodem.

De mineraalwinningsindustrie is de sector die het grootste aandeel aan vreemde valuta het land binnenbrengt, is verantwoordelijk voor 35 % van de handel met het buitenland, en vormt 6 % van het BNP. De werkgelegenheidsmogelijkheden zijn vele.

Daarnaast zijn er vele sectoren in de chemische en in de textielindustrie die bijdragen aan het verbeteren van de Marokkaanse economie.

Minerale bronnen

De Marokkaanse bodem bevat een grote reserve aan fosfaat. Fosfaatsteen kan op vele manieren worden omgezet naar ‘downstream’ chemicaliën. Daarnaast wordt er in Marokko onder andere koper, kobalt, anthracietkool, zilver, goud, ijzererts, zink en mangaan gewonnen.

Incentives

De overheid geeft veel incentives aan zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven om de winning van mineralen te verbeteren. De Codewet uit 1992 regelt het beheer van olie- en aardgasbronnen.

Winning van olie is de eerste drie jaar vrijgesteld van belastingen en heffingen. Daarnaast zijn er incentives als vrijstelling van royalties op de eerste vier miljoen geproduceerde ton.

Gigantisch

De fosfaatwinningsindustrie en de kunstmestindustrie, die onder meer fosforzuur en di-ammoniakfosfaat produceert, maken het grootste deel uit van de mineraalwinningsindustrie, meer dan enig ander mineraal.

De fosfaatproductie is zo groot dat zij in 27 % van de wereldwijde behoefte voorziet. De hoeveel in de Westelijke Sahara liggende fosfaatreserve is enorm en groter dan 70 % van de wereldwijde reserves. Een groot deel van het fosfaat wordt onverwerkt uitgevoerd.

Andere mineralen

Daarnaast zijn er andere mineralen die een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld ijzererts. Marokko is in Afrika de grootste producent van looderts en kobalt. Het land heeft enorme reserves zink, kool en mangaan.

Andere sectoren met potentieel voor groei zijn de olie- en aardgaswinning, en de grote bodemvoorraden aan goud, zilver, lood, ijzer en fosfaat die in het Atlasgebergte zijn ontdekt.

Industrieën in Marokko

De mijnbouwindustrie is de belangrijkste industrie van het land. Daarnaast zijn er echter nog subsectoren die van even groot belang zijn voor de economische groei, bijvoorbeeld de oliewinning.

De grote olieraffinaderijen bevinden zich in Sidi Kacem en in Mohammedia. De industriële export van Marokko bedraagt 70 % van de totale export.

Cement en leer

Groei wordt daarnaast ook verwacht in andere sectoren, zoals de suikerproductie, textielindustrie, leerproductenindustrie, cementproductie, mechanische industrie, melkproductie en meelfabrieken.

De cementindustrie profiteert van de grote hoeveelheid bouwprojecten die in het hele land zijn geïnitieerd. In Casablanca, Tanger, Agadir en andere steden zijn meer dan negen cementproducerende bedrijven, die groeien door de steeds meer toenemende vraag.

Door de belastingvrije import naar de USA-markt onder het Free Trade Agreement maakt ook de leerproductenindustrie een groei door. De Marokkaanse regering heeft het op zich genomen om de goederen in het buitenland te marketen.

De belangrijkste en grootste industrieën bevinden zich in de kustgebieden, tussen Casablanca en Rabat. De industriële sector is de meest dynamische sector in de Marokkaanse economie en draagt in belangrijke mate bij aan de economische groei van het land.