De wonderbaarlijke opleving in Marokko

De Berber cultuur werd vele jaren onderdrukt maar is vandaag de dag in volle opkomst en neemt steeds meer een belangrijke plek in!

De culturele berberbeweging ondergaat sinds de onafhankelijkheid van Marokko een ware opleving. De roep om de erkenning van de taalkundige en culturele rechten van de berberbevolking werd echter voor het eerst goed zichtbaar na de presentatie van het zogehete “handvest van Agadir” in 1991. Dit handvest werd opgesteld door zes culturele NGO’s in Agadir en vormde een protest tegen de marginalisering van de berbertaal en -cultuur. Het handvest verzocht, onder andere, de erkenning van het Tamazight als een nationale taal en de introductie ervan in onder andere het onderwijs. In 1994 sprak Koning Hassan II zich publiekelijk positief uit over “het belang om het Tamazight te introduceren in het onderwijs”. Tot aan de dood van Koning Hassan II veranderde er echter niets. In het jaar 2000 stelt de academicus Mohamed Chafik  het “Amazigh manifest” op. Ook hierin wordt gepleit voor erkenning van het Tamazight als nationale en officiële taal en voor introductie van het Tamazight in het onderwijs. Dit manifest leidde tot veel controverse, niet op zijn minst binnen de berberbeweging zelf. Na een korte stilte liet de nieuwe koning, Mohamed VI, zich op 30 juli 2001 voor het eerst, en zeer positief, uit over “de introductie van het Tamazight in het nationale onderwijs.

Dit valt echter niet bij elke Marokkaan in goede aarde en veel mensen vinden dat de Berber cultuur nu een te grote rol binnen de Marokkaanse samenleving begint te spelen.

Jaren van onderdrukking

De Berber cultuur werd vele jaren onderdrukt maar is vandaag de dag in volle opkomst. Veel nieuwe publicaties, kranten en tijdschriften zijn nu specifiek gericht op Berbers en worden ook in het Berbers geschreven. De Berberse cultuur begint meer en meer een belangrijke plek in te nemen binnen de Marokkaanse cultuur.

De oprichting van de “Maghreb Arabische Unie”

Dankzij de oprichting van deze unie worden de Berbers en hun cultureel erfgoed nu –hetzij nog steeds informeel- erkend als onderdeel van deze Arabische wereld. De geschiedenis toont immers aan dat Berbers een grote rol hebben gespeeld in de vorming van het huidige Marokko. De overheid is zeer gevoelig voor de culturele identiteit van de Berbers, vooral omdat het de culturele eenheid van Marokko wil bewaren.

Resultaten

De toespraak van de Koning op 20 augustus 1999 bezegelde de opleving van de Berber cultuur. De Koning benadrukte in zijn toespraak namelijk het belang van de culturele identiteit van Berberstammen. Op de tv wordt nu drie maal per dag het nieuws in de Berber taal uitgezonden. Echter, dit is slechts het begin van wat staat te komen volgens velen.

Het uiteindelijke doel, formele erkenning van de volledige Berber cultuur, is nog niet in zicht. Maar de Berbers zijn positief ingesteld en geloven dat dit slechts een kwestie van tijd is. Maar ze erkennen ook dat het hard werken wordt voor iedere Berber om hun cultuur formeel erkend te krijgen. De Berber stammen willen serieus genomen worden en ze zijn uitermate trots op hun culturele erfgoed.