Uitgebreide informatie over Marokko

Het koninkrijk Marokko ligt op het kruispunt van Europa en Afrika, Middellandse Zee en Atlantische Oceaan.

Het land vormt een poort naar het Afrikaanse continent en is de toegangspoort tot Europa vanuit Afrika. Marokko heeft een constitutionele monarchie. De huidige koning is Mohammed VI, die in 1999 de troon besteeg.

De hoofdstad van het land is Rabat, gelegen aan de rivier Bou Regreg. De grootste en belangrijkste stad van Marokko is Casablanca. De bevolking, met een totaal aantal inwoners van 34.272.968, bestaat voornamelijk uit de etnische groepen van Berbers en Arabieren. De officiële landstaal is het Arabisch, met plaatselijke dialecten als het Derija en Berbers. De tweede taal van Marokko is het Frans.

Marokko is een land met een zeer rijke en eeuwenoude geschiedenis. De Marokkaanse bevolking is vredelievend en heeft het moderne leven met de traditionele waarden en normen geïntegreerd. De samenleving is tolerant en zo in staat geweest een bloeiende cultuur op te bouwen. De grootste bevolkingsgroepen in Marokko zijn de Berbers en de Arabieren, maar daarnaast zijn er vele minderheden zoals Spanjaarden, Fransen en Joden, en je kunt dus spreken van een echte multiculturele samenleving.

Koning Mohammed VI

De troonsbestijging van koning Mohammed VI in 1999 heeft geleid tot vele politieke en economische hervormingen, die deze groei hebben geïnitieerd en gestimuleerd. In de laatste vijftien jaar is de Marokkaanse economie op ongekende wijze gegroeid.

Economie

In 2017 had Marokko een economische groei van 4,1%. In 2018 wordt een groei van 3.1% verwacht. De economie van Marokko wordt beschouwd als een vrije en open economie. Met een officiële BBP van $ 110 miljard, is Marokko een van de grootste economieën van Afrika. Marokko heeft ook een bloeiende informele economie. Hierdoor vallen de officiële BBP-cijfers lager uit dan wat de daadwerkelijke economische situatie is.

De economische hoofdstad is Casablanca, maar Tanger profileert zich steeds meer. Dankzij grote (internationale) investeringen wordt deze stad steeds meer gezien als de industriële hoofdstad van het noorden. Grote buitenlandse investeerders worden door het gunstige investeringsklimaat aangetrokken. Een van deze investeerders is de Franse automaker Renault. De fabriek van deze automaker in Tanger is een groot succes.

Wat werkgelegenheid betreft is de landbouw de belangrijkste sector in de economie. Bijna 50% van de beroepsbevolking werkt in deze sector. In 2013 maakte de agrarische sector 15,1% van het BNP uit.

Daarnaast heeft Marokko een groeiende industrie. Vanaf 1980 groeit deze sector aanzienlijk. Het zijn vooral de chemische en textielindustrie die flink aan het groeien zijn. De bijdrage van de industrie aan het BNP was in 2013 ruim 30% van het BNP. Bijna 20% van de beroepsbevolking was werkzaam in deze sector.

Het land is rijk aan veelsoortige bodemschatten. Zo is de fosfaatproductie de drie na grootste ter wereld. Fosfaat levert maar liefst 30% van de inkomsten uit de export op. Marokko heeft ook de grootste zilvermarkt van Afrika. Dit land is ook nog rijk aan vele andere bodemschatten ijzererts, lood, zink, steenkool en mangaan. Maar veel bodemschatten worden nog onvoldoende benut en daar liggen nog grote mogelijkheden.

De Marokkaanse handelsbalans vertoont traditioneel een tekort. Marokko importeert voor bijna 40 miljard (2013) uit de Verenigde Staten, China, Spanje, Duitsland en natuurlijk Frankrijk. Van deze landen importeert dit land levensmiddelen, machines, aardolie, auto’s en elektronische apparaten.

Daar staat tegenover dat Marokko voor bijna 17 miljard exporteert naar Frankrijk, Spanje, Duitsland, Brazilië, India en Verenigde Staten. De grootste afnemers van de export zijn Frankrijk, Duitsland, Spanje, Brazilië, Verenigde Staten en India. Deze landen kopen onder andere fosfaat, citrusvruchten, visconserven, geknoopte tapijten, arganolie (zie: wat is arganolie) en confectie van Marokko.

Toerisme

De laatste tijd is Marokko een zeer populaire bestemming geworden voor mensen uit de gehele wereld. Sinds de troonsbestijging in 1999 van Mohammed VI is het land politiek stabiel, en dit heeft het imago van Marokko als vooruitstrevend en tolerant Islamitisch land enorm verbeterd. Het land heeft het hele jaar door zonneschijn en het klimaat is er uitermate geschikt voor toerisme.

Het plan Vision 2020, door de overheid gelanceerd als een ontwikkelingsprogramma voor de toerisme. Doelstelling van dit plan is om in het jaar 2020 van het land een van de aantrekkelijkste reisbestemming wereldwijd te maken. Vision 2020 bestaat uit ambitieuze programma’s om het uitbreiden van recreatieve voorzieningen in het land te stimuleren. Een paar voorbeelden zijn het bouwen van hotels, jachthavens en resorts. Maar ook het opzetten van hoogwaardige horeca en de daarbij behorende trainingen voor het horecapersoneel valt daaronder.

De concrete doelstelling is om in 2020 ruim 20 miljoen toeristen aan te trekken. Vorig jaar bezochten ruim 55 miljoen toeristen Afrika en daarvan bezochten meer dan 10 miljoen toeristen Marokko. Daarmee is Marokko de populairste vakantiebestemming in Afrika. Het Toerisme levert een steeds groter deel aan het BNP, geeft een boost aan instroom van vreemde valuta en werkgelegenheid. Het toerisme blijft zich positief ontwikkelen.

Laatste berichten